หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > อุปกรณ์วัดระดับนมีไว้เพื่ออะไร?
อุปกรณ์วัดระดับนมีไว้เพื่ออะไร?
เขียนโดย technopumps เมื่อ Tue 28 May, 2019

ในยุคที่อุปกรณ์รอบตัวมีความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานขนาดนี้ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยมาจากระบบอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบที่มนุษย์เราคิดขึ้นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นของใกล้ตัวอย่าง Smartphone หรือแม้กระทั่งรถยนต์อัตโนมัติต่างๆที่มีการพัฒนาโดยแบรนด์ชั้นน้ำออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีการรับข้อมูลจากเราแล้วค่อยนำไปประมวลผลกันต่อด้วยกันทั้งนั้น เช่นเดียวกันกับปั๊มน้ำที่ต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องคอยสั่งการเหมือนกัน

หนึ่งในการป้อนข้อมูลให้กับปั๊มน้ำส่วนใหญ่มี 2 ประเภทหลักๆได้แก่

  1. การเดิมน้ำเพื่อใช้งาน
    • เป็นการควบคุมจากถังเก็บน้ำ ซึ่งเมื่อมีการใช้งานน้ำจนหมดจนทำให้ลูกลอยตกลลงในแนวดิ่งถือเป็นการสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานจนกว่าลูกลอยจะลอยทำมุมตั้งฉากกับแนวดิ่ง
  2. การระบายน้ำ
    • ในทางกลับกัน การระบายน้ำทิ้งลูกลอยจะสั่งการตรงข้ามกันกับการเติมน้ำ ซึ่งเมื่อน้ำขึ้นถึงระดับลูกลอยจะสั่งใหปัํ๊มทำงานจนกว่าน้ำจะลดลงถึงระดับก้นบ่อนั่นเอง

  • จาก 2 ประเภทที่กล่าวมานี้เป็นการใช้งานระบบอัตโนมัติของปั๊มน้ำอย่างง่ายโดยควบคุมจากระดับน้ำในถัง หรือบ่อพักน้ำ นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆอีกหลายวิธีที่สามารถควบคุมได้เหมือนกัน เช่น การควบคุมแรงดันปั๊มน้ำ การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ซึ่งสามารถติดตามได้ในบทความต่อๆไปนะครับ 
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2019 Vevo Systems Co., Ltd.