ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบ - หรือ - สมัครสมาชิก
โทร. 02-946-1740-2, 02-946-1820
หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > มาตรฐานการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ (IP Standard)
มาตรฐานการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ (IP Standard)
เขียนโดย technopumps เมื่อ Tue 14 May, 2019

มาตรฐาน IP หรือ International Protection Standard เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อบอกถึงระดับการป้องกันของฝุ่นละออง และน้ำของเครื่องจักรหรือรอุปกรณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้ตัวเลข 2 หลักในการบอกถึงระดับการป้องกันของอุปกรณ์นั้นๆ >> IPxx >> ซึ่งตัวเลขหลักแรกจะบอกระดับในการป้องกันฝุ่นละออง และตัวเลขหลักที่ 2 จะบอกระดับในการป้องกันน้ำนั่นเอง

จากภาพด้านบนเป็นตัวอย่างของการบอกค่ามาตรฐาน IP23 หมายความว่า

  • เลข 2 ในหลักแรกเป็นระดับการป้องกันฝุ่นละอองของอุปกรณ์จากการสัมผัสโดยนิ้วมือหรือเครื่องมืออื่นที่ขนาดใกล้เคียงแบบไม่ได้ตั้งใจ (มีทั้งหมด 0-6 ระดับ)
  • เลข 3 ในหลักต่อมาเป็นระดับการป้องกันน้ำของอุปกรณ์ ซึ่งระดับ 3 นี้สามารถป้องกันได้เพียงน้ำที่ตกกระทบในแนวเฉียงที่ทำมุมกับแนวตั้งเพียง 60 องศาเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีตัวเลขอีกมากมายที่บอกถึงระดับการป้องกันในแต่ละระดับตามตารางด้านล่างเลยครับ

 
ตัวเลขหลักที่ 1 : การป้องกันของแข็ง 
                                                  
ระดับ
รายละเอียด
0
ไม่มีการป้องกันใดๆ
1
ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 50 mm ขึ้นไป
2
ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 12 mm ขึ้นไป
3
ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 2.5 mm ขึ้นไป
4
ป้องกันของแข็งที่มีขนาด 1 mm ขึ้นไป
5
ป้องกันฝ่นได้ แต่อาจ มีฝุ่นเล็กน้อยเล็ดลอดเข้าไป โดยฝุ่นที่ลอดเข้าไปจะไม่มผลต่อการทำงานอุปกรณ์
6
ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์

 

ตัวเลขหลักที่ 2 : การป้องกันของเหลว
 
ระดับ
รายละเอียด
0
ไม่มีการป้องกันใดๆ
1
ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบในแนวตั้งกับตัวอุปกรณ์เท่านั้น
2
ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณ์ได้ทำมุมสูงสุด 15 องศาจากแนวตั้ง
3
ป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณ์ได้ทำมุมสูงสุด 60 องศาจากแนวตั้ง
4
ป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง
5
ป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง
6
ป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง
6K
ป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง
7
ป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้ที่ความลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 นาที
8
ป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้แบบถาวร
9K
ป้องกันน้ำจากการฉีดแรงดันสูงพิเศษที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง ที่อุณหภูมิน้ำสูงสุด 80 °C
 
จากตัวเลขที่มากมายเหล่านี้ จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดทุกตัวหรอกนะครับ โดยมาตรฐานที่เราสามารถพบเห็นกันได้ทั่วไปหลักๆจะมีเพียง 5 มาตรฐานเท่านั้นดังนี้
 

IP54

 

คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้แต่อาจมีฝุ่นเล็กน้อยเล็ดลอดเข้าไป
โดยฝุ่นที่เล็ดลอดเข้าไปนั้นต้องไม่มีผลใดๆต่อการทำงานของอุปกรณ์และมีความสามารถที่จะป้องกันละอองน้ำที่ตกกระทบตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

IP65

 

คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

IP66

 

คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดแบบรุนแรงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง

IP67

 

คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้ที่ความลึกสูงสุด 1 m เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 นาที

IP68

คือมาตรฐานที่จะเป็นตัวบอกว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นๆ มีความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์

และมีความสามารถที่จะป้องกันการแทรกซึมของน้ำจากการแช่ตัวอุปกรณ์ในน้ำได้แบบถาวร

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2019 Vevo Systems Co., Ltd.